Paczkomaty InPost

Reglementări

Termeni și condiții ale magazinului de internet INTER-CAMP

 

stabilirea, printre altele, a regulilor de încheiere a contractelor de vânzare prin intermediul Magazinului, inclusiv a celor mai importante informații despre Vânzător, Magazin și drepturile consumatorilor.

 

Dispozițiile referitoare la Întreprinzătorul privilegiat se aplică contractelor încheiate începând cu 1 ianuarie 2021.

 

CUPRINS
§ 1 Definiții
§ 2 Contactarea vânzătorului
§ 3 Cerințe tehnice
§ 4 Cumpărături în magazin
§ 5 Plăți
§ 6 Completarea ordinului
§ 7 Dreptul de retragere
§ 8 Excepții de la dreptul de retragere
§ 9 Plângeri
§ 10 Date cu caracter personal
§ 11 Obiecții
Anexa 1: Model de formular de retragere

§ 1 DEFINIȚII

Zile lucrătoare - zile de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.
Consumator - un consumator în sensul Codului civil.
Cont - o funcție gratuită a Magazinului (serviciu furnizat electronic) reglementată prin reglementări separate, datorită căreia Cumpărătorul își poate crea un cont individual în Magazin.
Cumpărător - orice entitate care cumpără de la magazin.
Cumpărător privilegiat - un consumator sau un întreprinzător privilegiat.
Antreprenor privilegiat - o persoană fizică care încheie cu vânzătorul un contract direct legat de activitatea sa comercială, dar care nu are un caracter profesional pentru acesta (definiția este valabilă pentru contractele încheiate începând cu 1 ianuarie 2021).
Termeni și condiții - acești termeni și condiții.
Magazin - magazinul online INTER-CAMP administrat de către Vânzător la adresa https://ro.inter-camp.com.
Vânzător - GABRIELA TISZCZENKO, antreprenor care conduce o afacere sub numele INTER-CAMP Gabriela Tiszczenko, înscrisă în Registrul Central de Activitate și Informații Comerciale gestionat de Ministerul responsabil cu economia, NIP 1132963078, REGON 369476484, strada Wiewiórcza 3c, 15-535 Białystok.

§ 2 CONTACTAREA VÂNZĂTORULUI

 1. Adresa poștală: 3c Wiewiórcza St., 15-535 Białystok
 2. Adresa de e-mail: e-store@inter-camp.com
 3. Telefon: +48792909486
 4. Adresa de returnare a bunurilor (în caz de retragere): Wiewiórcza 7A, 15-535 Białystok
 5. Adresa de expediere a bunurilor revendicate: Wiewiórcza 7A, 15-535 Białystok.

§ 3 CERINȚE TEHNICE

 1. Pentru buna funcționare a magazinului aveți nevoie de:
 • un dispozitiv cu acces la internet
 • un browser web care acceptă JavaScript și cookie-uri.

Pentru a plasa o comandă în magazin, pe lângă cerințele specificate la alineatul (1), este necesar un cont de e-mail activ.

§ 4 CUMPĂRĂTURI ÎN MAGAZIN

 1. Prețurile produselor afișate în magazin sunt prețurile totale ale produselor.
 2. Vânzătorul precizează că prețul total al comenzii este format din prețul bunurilor indicate în Magazin și, dacă este cazul, din costurile de livrare a bunurilor.
 3. Bunurile selectate pentru a fi achiziționate trebuie adăugate în coșul de cumpărături din magazin.
 4. Cumpărătorul alege apoi din cele disponibile în Magazin: modalitatea de livrare a bunurilor și modalitatea de plată a comenzii, precum și datele necesare pentru a finaliza comanda plasată.
 5. O comandă este plasată atunci când cumpărătorul confirmă conținutul acesteia și acceptă termenii și condițiile.
 6. Plasarea unei comenzi este echivalentă cu încheierea unui contract de vânzare între cumpărător și vânzător.
 7. Vânzătorul furnizează cumpărătorului privilegiat o confirmare a încheierii contractului de vânzare pe un suport durabil cel târziu la livrarea bunurilor.
 8. Cumpărătorul se poate înregistra în Magazin, adică își poate crea un Cont în Magazin, sau poate face cumpărături fără a se înregistra, furnizând datele sale pentru fiecare comandă eventuală.

§ 5 PLĂȚI

 1. Comanda plasată poate fi plătită, la alegerea Cumpărătorului:
  1. prin simplu transfer în contul bancar al vânzătorului;
  2. utilizând un card de plată:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestrul

prin intermediul unei platforme de plată:

 • PayPal
 • PayU
 • Revolut Payments

în numerar în momentul ridicării personale a bunurilor. În cazul în care plata este selectată prin intermediul platformei de plată Shoper, furnizorul de servicii de plată online este Blue Media S.A. În cazul în care cumpărătorul alege să plătească în avans, comanda trebuie plătită în termen de 2 zile lucrătoare de la plasarea comenzii. Vânzătorul informează că, în cazul anumitor metode de plată, din cauza naturii acestora, plata comenzii prin această metodă este posibilă numai imediat după plasarea comenzii. Prin cumpărarea de la magazin, cumpărătorul acceptă utilizarea facturilor electronice de către vânzător. Cumpărătorul are dreptul de a-și retrage acceptul.

§ 6 EXECUTAREA CONTRACTULUI

 1. Vânzătorul este obligat să livreze bunuri fără defecte.
 2. Termenul de livrare este indicat în magazin.
 3. În cazul în care Cumpărătorul a ales să plătească în avans pentru comandă, Vânzătorul va continua cu comanda odată ce aceasta a fost plătită.
 4. În cazul în care Cumpărătorul a achiziționat bunuri cu termene de livrare diferite într-o singură comandă, comanda va fi onorată în termenul aplicabil bunurilor cu cel mai lung termen de livrare.
 5. Bunurile sunt livrate exclusiv pe teritoriul României.
 6. Bunurile achiziționate din Magazin sunt livrate în funcție de metoda de livrare aleasă de Cumpărător:
  1. Prin serviciu de curierat
  2. Prin intermediul Poștei poloneze
  3. Către mașinile de colete InPost
 7. Cumpărătorul poate ridica personal bunurile de la sediul societății în timpul orelor de deschidere.
 8. În cazul în care Cumpărătorul alege să ridice personal bunurile, acestea vor fi gata de ridicare la data indicată pentru finalizarea comenzii sau, dacă Vânzătorul a indicat o dată pentru expedierea bunurilor, la data respectivă.

§ 7 DREPTUL DE RETRAGERE

 1. Un cumpărător privilegiat are dreptul de a se retrage dintr-un contract încheiat cu vânzătorul prin intermediul magazinului, în conformitate cu articolul 8 din Termeni și condiții, în termen de 14 zile, fără a oferi niciun motiv.
 2. Perioada de retragere expiră după 14 zile de la data respectivă:
  1. la care cumpărătorul prioritar a intrat în posesia bunurilor sau la care o terță parte, alta decât transportatorul și desemnată de cumpărătorul prioritar, a intrat în posesia bunurilor;
  2. la care cumpărătorul prioritar a intrat în posesia ultimului articol sau la care o terță parte, alta decât transportatorul și indicată de cumpărătorul prioritar, a intrat în posesia ultimului articol în cazul unui contract care implică transferul de proprietate a mai multor articole care sunt livrate separat.
 3. Pentru ca un cumpărător privilegiat să își exercite dreptul de retragere, acesta trebuie să informeze vânzătorul, folosind detaliile prevăzute la articolul 2 din Termeni și condiții, cu privire la decizia sa de a se retrage din contract printr-o declarație fără echivoc (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau informații transmise prin e-mail).
 4. Un cumpărător privilegiat poate utiliza formularul de retragere a modelului de la sfârșitul Termenilor și condițiilor, dar acest lucru nu este obligatoriu.
 5. Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient ca Cumpărătorul prioritar să trimită informații privind exercitarea dreptului său de retragere înainte de expirarea termenului de retragere.

  EFECTELE RETRAGERII
 6. În cazul retragerii din contractul încheiat, vânzătorul rambursează cumpărătorului prioritar toate plățile primite de la acesta, inclusiv costurile de livrare a bunurilor (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din alegerea de către cumpărătorul prioritar a unei alte metode de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare obișnuită oferită de vânzător), imediat și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile de la data la care vânzătorul a fost informat de decizia cumpărătorului prioritar de a-și exercita dreptul de retragere.
 7. Vânzătorul rambursează plata utilizând același mijloc de plată utilizat de cumpărătorul prioritar în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care cumpărătorul prioritar este de acord cu altceva, caz în care cumpărătorul prioritar nu va suporta niciun fel de costuri legate de această rambursare.
 8. Vânzătorul poate să rețină rambursarea până când primește bunurile sau până când i se furnizează dovada returnării acestora, oricare dintre aceste evenimente are loc primul.
 9. Vânzătorul solicită returnarea bunurilor la adresa menționată: Wiewiórcza 7A, 15-535 Białystok imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Cumpărătorul prioritar a informat Vânzătorul despre retragerea din contractul de vânzare. Termenul este respectat dacă cumpărătorul prioritar trimite înapoi bunurile înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
 10. Cumpărătorul privilegiat suportă costurile directe de returnare a bunurilor.
 11. Achizitorul privilegiat este răspunzător numai pentru orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă din utilizarea bunurilor, alta decât cea necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor.
 12. În cazul în care bunurile, din cauza naturii lor, nu pot fi trimise înapoi prin poștă în mod obișnuit, Cumpărătorul prioritar va trebui să suporte și costurile directe de returnare a bunurilor. Cumpărătorul privilegiat va fi informat de către vânzător cu privire la valoarea estimată a acestor costuri în descrierea bunurilor din magazin sau la plasarea comenzii.
 13. În cazul în care este necesară o rambursare pentru o tranzacție efectuată de către un cumpărător cu un card de plată privilegiat, vânzătorul va efectua rambursarea în contul bancar atribuit cardului de plată respectiv.

§ 8 EXCEPȚII DE LA DREPTUL DE RETRAGERE

 1. Dreptul de retragere dintr-un contract la distanță menționat la articolul 7 din Termeni și condiții nu se aplică contractului:
  1. în care obiectul prestației este un obiect nerefabricat produs conform specificațiilor cumpărătorului privilegiat sau care servește la satisfacerea nevoilor sale individualizate;
  2. în cazul în care obiectul spectacolului este un produs perisabil sau cu termen de valabilitate scurt;
  3. în cazul în care obiectul serviciului este un articol furnizat într-un ambalaj sigilat care nu poate fi returnat după deschidere din motive de sănătate sau de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;
  4. în care obiectul prestației constă în elemente care, prin natura lor, sunt inseparabile de alte elemente după livrare;
  5. în cazul în care obiectul serviciului este reprezentat de înregistrări sonore sau vizuale sau de programe de calculator furnizate în ambalaj sigilat, în cazul în care ambalajul este deschis după livrare;
  6. pentru furnizarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția unui contract de abonament;
  7. în care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora vânzătorul nu are niciun control și care pot apărea înainte de sfârșitul perioadei de retragere.

§ 9 PLÂNGERI

 1. În cazul unui defect al bunurilor, consumatorul are opțiunea de a revendica bunurile defecte pe baza garanției sau a garanției reglementate în Codul civil, cu condiția ca garanția să fi fost acordată.
 2. Utilizând garanția, consumatorul poate, în conformitate cu prevederile Codului civil:
  1. să facă o declarație de reducere a prețului,
  2. în cazul unui defect material, să declare retragerea contractului,
  3. să ceară înlocuirea articolului cu un articol fără defecte,
  4. să ceară remedierea defectului.
 3. Vânzătorul solicită ca reclamațiile pe baza garanției să fie trimise la adresa poștală sau electronică indicată la § 2 din Termeni și condiții.
 4. În cazul în care se dovedește că, pentru a lua în considerare reclamația, este necesară livrarea bunurilor defecte către vânzător, consumatorul este obligat să livreze bunurile pe cheltuiala vânzătorului la adresa Wiewiórcza 7A, 15-535 Białystok.
 5. În cazul în care se acordă o garanție suplimentară pentru bunuri, informațiile despre garanție și condițiile acesteia sunt disponibile în descrierea produsului în magazin.
 6. Reclamațiile referitoare la funcționarea magazinului trebuie trimise la adresa de e-mail specificată la § 2 din Termeni și condiții.
 7. Vânzătorul va lua în considerare reclamația în termen de 14 zile.

  PROCEDURI EXTRAJUDICIARE DE PLÂNGERE ȘI DE RECURS
 8. În cazul în care procedura de reclamație nu produce rezultatul scontat de consumator, acesta poate recurge, printre altele, la:
  1. mediere efectuată de către Inspectoratul de inspecție comercială al voievodatului competent la nivel local, căruia trebuie să i se prezinte o cerere de mediere. De regulă, procedurile sunt gratuite. Lista inspectoratelor poate fi consultată aici: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595; 
  2. cu ajutorul instanței permanente de arbitraj pentru consumatori competente care funcționează pe lângă Inspectoratul provincial de inspecție comercială, căreia trebuie să i se prezinte o cerere de examinare a cazului în fața instanței de arbitraj. De regulă, procedurile sunt gratuite. Lista instanțelor este disponibilă la adresa: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; 
  3. asistență gratuită din partea ombudsmanului municipal sau districtual al consumatorilor;
  4. Platforma online a ODR este disponibilă la adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DATE CU CARACTER PERSONAL

 1. Administratorul datelor cu caracter personal furnizate de către Cumpărător atunci când utilizează Magazinul este Vânzătorul. Informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător - inclusiv alte scopuri și motive pentru prelucrarea datelor, precum și destinatarii datelor - pot fi găsite în Politica de confidențialitate disponibilă la Magazin - datorită principiului transparenței, conținut în Regulamentul general al Parlamentului European și al Consiliului (UE) privind protecția datelor - "RODO".
 2. Scopul prelucrării de către Vânzător a datelor furnizate de Cumpărător în legătură cu achizițiile din Magazin este de a procesa comenzile. Temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest caz este:
 • contract sau acțiunile întreprinse la cererea Cumpărătorului în vederea încheierii unui contract [articolul 6 alineatul (1) litera (b) RODO],
 • Obligația legală a vânzătorului referitoare la contabilitate [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RODO] și
 • Interesul legitim al furnizorului de a prelucra datele pentru a stabili, a afirma sau a apăra eventuale pretenții [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RODO].

Furnizarea de date de către cumpărător este voluntară, dar în același timp necesară pentru încheierea contractului. Neprezentarea datelor va împiedica încheierea unui contract în cadrul magazinului. Datele cumpărătorului furnizate în legătură cu achizițiile din Magazin vor fi prelucrate până la:

 • contractul încheiat între cumpărător și vânzător va înceta să mai fie valabil;
 • vânzătorul nu mai are obligația legală de a prelucra datele cumpărătorului;
 • încetează posibilitatea de a face uz de pretenții din partea Cumpărătorului sau a Vânzătorului în legătură cu contractul încheiat de către Magazin;
 • este acceptată obiecția Cumpărătorului cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal - în cazul în care baza prelucrării datelor a fost interesul legitim al Vânzătorului

- în funcție de ceea ce este aplicabil în fiecare caz în parte și de ceea ce se va întâmpla cel mai târziu.

 1. Cumpărătorul are dreptul de a cere:
 • accesul la datele lor personale,
 • rectificarea acestora,
 • ștergeri,
 • limitarea prelucrării,
 • portabilitatea datelor către un alt operator
  și dreptul:
 • de a se opune în orice moment prelucrării datelor din motive legate de situația particulară a Cumpărătorului - la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RODO (adică pe baza intereselor legitime urmărite de operator).

Pentru a-și exercita drepturile, cumpărătorul trebuie să contacteze vânzătorul folosind detaliile din § 2 din Termeni și condiții. În cazul în care cumpărătorul consideră că datele sale sunt prelucrate în mod ilegal, cumpărătorul poate depune o plângere la președintele Autorității pentru protecția datelor cu caracter personal.

§ 11 REZERVE

 1. Furnizarea de conținut ilegal de către cumpărător este interzisă.
 2. De fiecare dată când o comandă este plasată în magazin, aceasta constituie un contract de vânzare separat și necesită acceptarea separată a Termenilor și condițiilor. Contractul se încheie pentru perioada și în scopul îndeplinirii comenzii.
 3. Contractele încheiate pe baza Termenilor și condițiilor se încheie în limba poloneză.
 4. În cazul unui eventual litigiu cu un cumpărător care nu este un cumpărător prioritar, instanța competentă este cea de la sediul social al vânzătorului.
 5. Orice răspundere a vânzătorului față de un cumpărător care nu este un cumpărător prioritar, în măsura permisă de lege, este exclusă.
 6. Răspunderea în garanție față de întreprinzătorul privilegiat este exclusă.Anexa 1 la Termeni și condiții

Mai jos veți găsi un model de formular de retragere, pe care consumatorul sau întreprinzătorul privilegiat poate sau nu să-l folosească:

FORMULAR DE RETRACTAȚIE MODEL
(se completează și se returnează numai dacă doriți să vă retrageți din contract)

INTER-CAMP Gabriela Tiszczenko
ul. Wiewiórcza 3c, 15-535 Białystok
adresa de e-mail: e-store@inter-camp.com

- Eu/Noi(*) ..................................................................... anunț/notificăm prin prezenta retragerea mea/noastră din contractul de vânzare a următoarelor articole(*) / pentru furnizarea următorului serviciu(*):

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

- Data încheierii contractului(*) /acceptare(*)

 ..............................................................................................................................................................................

 - Numele consumatorului (consumatorilor)/întreprinzătorului (întreprinzătorilor) privilegiat(i):

 ..............................................................................................................................................................................

 - Adresa consumatorului (consumatorilor)/antreprenorului (întreprinzătorilor) privilegiat(i):

 ..............................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................
Semnătura consumatorului (consumatorilor)/întreprinzătorului (întreprinzătorilor)
(numai în cazul în care formularul este trimis pe hârtie)

 Data ............................................

(*) A se șterge, după caz.

 

Termeni și condiții de cont

în magazinul online INTER-CAMP

 

Dispozițiile referitoare la Întreprinzătorul privilegiat se aplică contractelor încheiate începând cu 1 ianuarie 2021.

 

CUPRINS
§ 1 Definiții
§ 2 Contactarea vânzătorului
§ 3 Cerințe tehnice
§ 4 Cont
§ 5 Plângeri
§ 6 Date cu caracter personal
§ 7 Obiecții

 

§ 1 DEFINIȚII

Consumator - un consumator în sensul Codului civil.
Cont - o funcție gratuită a Magazinului (serviciu) reglementată în Reguli și Regulamente, datorită căreia Cumpărătorul își poate crea un cont individual în Magazin.
Cumpărător - orice entitate care cumpără de la magazin.
Cumpărător privilegiat - consumator sau întreprinzător privilegiat.
Antreprenor privilegiat - o persoană fizică care încheie cu vânzătorul un contract direct legat de activitatea sa comercială, dar care nu are un caracter profesional pentru acesta (definiția este valabilă pentru contractele încheiate începând cu 1 ianuarie 2021).
Termeni și condiții - acești termeni și condiții ale contului.
Magazin - magazinul online INTER-CAMP operat de către Vânzător la adresa https://sklep.inter-camp.pl.
Vânzător - GABRIELA TISZCZENKO, antreprenor care conduce o afacere sub numele INTER-CAMP Gabriela Tiszczenko, înscrisă în Registrul Central de Activitate și Informații Comerciale gestionat de Ministerul responsabil cu economia, NIP 1132963078, REGON 369476484, strada Wiewiórcza 3c, 15-535 Białystok.

§ 2 CONTACTAREA VÂNZĂTORULUI

 1. Adresa poștală: 3c Wiewiórcza St., 15-535 Białystok
 2. Adresa de e-mail: e-store@inter-camp.com
 3. Telefon: +48792909486

§ 3 CERINȚE TEHNICE

 1. Pentru buna funcționare și creare a unui Cont, aveți nevoie de:
 • cont de e-mail activ
 • un dispozitiv cu acces la internet
 • un browser web care acceptă JavaScript și cookie-uri

§ 4 CONT

 1. Crearea unui Cont este în întregime voluntară și depinde de voința Cumpărătorului.
 2. Un cont oferă Cumpărătorului posibilități suplimentare, cum ar fi vizualizarea istoricului comenzilor plasate de Cumpărător în Magazin, verificarea statutului unei comenzi sau editarea datelor Cumpărătorului.
 3. Pentru a crea un Cont, trebuie să completați formularul corespunzător din Magazin.
 4. În momentul creării unui cont, între Cumpărător și Vânzător se încheie un contract pe o perioadă nedeterminată de timp pentru operarea contului în termenii și condițiile indicate în Termeni și condiții.
 5. Cumpărătorul poate anula contul în orice moment fără a suporta costuri.
 6. Pentru a anula contul, trebuie să trimiteți anularea dvs. către vânzător la adresa de e-mail: e-store@inter-camp.com, ceea ce va duce la ștergerea imediată a contului și la rezilierea contractului de cont.

§ 5 PLÂNGERI

 1. Reclamațiile privind funcționarea contului trebuie adresate la adresa de e-mail e-store@inter-camp.com.
 2. Vânzătorul va lua în considerare reclamația în termen de 14 zile.

  PROCEDURI EXTRAJUDICIARE DE PLÂNGERE ȘI DE RECURS
 3. În cazul în care procedura de reclamație nu produce rezultatul scontat de consumator, acesta poate recurge, printre altele, la:
  1. mediere efectuată de către Inspectoratul de inspecție comercială al voievodatului competent la nivel local, căruia trebuie să i se prezinte o cerere de mediere. De regulă, procedurile sunt gratuite. Lista inspectoratelor poate fi consultată aici: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595; 
  2. cu ajutorul instanței permanente de arbitraj pentru consumatori competente care funcționează pe lângă Inspectoratul provincial de inspecție comercială, căreia trebuie să i se prezinte o cerere de examinare a cazului în fața instanței de arbitraj. De regulă, procedurile sunt gratuite. Lista instanțelor este disponibilă la adresa: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; 
  3. asistență gratuită din partea ombudsmanului municipal sau districtual al consumatorilor;
  4. Platforma online a ODR este disponibilă la adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DATE CU CARACTER PERSONAL

 1. Administratorul datelor cu caracter personal furnizate de Cumpărător la utilizarea Contului este Vânzătorul. Informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător - inclusiv alte scopuri și motive pentru prelucrarea datelor, precum și destinatarii datelor, pot fi găsite în Politica de confidențialitate disponibilă în Magazin - datorită principiului transparenței, conținut în Regulamentul general al Parlamentului European și al Consiliului (UE) privind protecția datelor - "RODO".
 2. Scopul prelucrării datelor Cumpărătorului este de a menține contul. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal în acest caz este un contract de furnizare a unui serviciu sau acțiunile întreprinse la cererea Cumpărătorului în vederea încheierii unui astfel de contract [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RODO], precum și interesul legitim al Vânzătorului, constând în prelucrarea datelor în scopul stabilirii, investigării sau apărării unor posibile pretenții [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RODO].
 3. Furnizarea de date de către Cumpărător este voluntară, dar în același timp necesară pentru a menține contul. În cazul în care datele nu sunt furnizate, vânzătorul nu va putea furniza serviciul de cont.
 4. Datele Cumpărătorului vor fi prelucrate până la:
  1. Contul va fi șters de către cumpărător sau vânzător la cererea cumpărătorului.
  2. posibilitatea ca Cumpărătorul sau Vânzătorul să formuleze pretenții legate de cont încetează;
  3. este acceptată obiecția Cumpărătorului cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal - în cazul în care baza prelucrării datelor a fost interesul legitim al Vânzătorului

- în funcție de ceea ce este aplicabil în fiecare caz în parte și de ceea ce se va întâmpla cel mai târziu.

 1. Cumpărătorul are dreptul de a cere:
  1. accesul la datele lor personale,
  2. rectificarea acestora,
  3. ștergeri,
  4. limitarea prelucrării,
  5. portabilitatea datelor către un alt operator
   și dreptul:
  6. de a se opune în orice moment prelucrării datelor din motive legate de situația particulară a Cumpărătorului - la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RODO (adică pe baza intereselor legitime urmărite de operator).
 2. Pentru a-și exercita drepturile, cumpărătorul trebuie să contacteze vânzătorul.
 3. În cazul în care cumpărătorul consideră că datele sale sunt prelucrate în mod ilegal, cumpărătorul poate depune o plângere la președintele Autorității pentru protecția datelor cu caracter personal.

§ 7 REZERVE

 1. Furnizarea de conținut ilegal de către cumpărător este interzisă.
 2. Acordul privind contul se încheie în limba poloneză.
 3. În cazul în care există motive întemeiate, astfel cum se menționează în secțiunea 4, vânzătorul are dreptul de a modifica termenii și condițiile.
 4. Motivele valabile menționate la alineatul (3) sunt:
  1. necesitatea de a adapta magazinul la dispozițiile legale aplicabile funcționării sale
  2. îmbunătățirea securității serviciului furnizat
  3. o modificare a funcționalității contului care necesită o modificare a Termenilor și condițiilor.
 5. Cumpărătorul va fi informat cu privire la o modificare planificată a Termenilor și condițiilor cu cel puțin 7 zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, prin intermediul unui e-mail trimis la adresa atribuită contului.
 6. În cazul în care cumpărătorul nu acceptă modificarea planificată, acesta trebuie să informeze vânzătorul prin trimiterea unui mesaj corespunzător la adresa de e-mail a vânzătorului e-store@inter-camp.com, ceea ce va duce la rezilierea contractului de cont de la data intrării în vigoare a modificării planificate sau mai devreme, dacă cumpărătorul face o astfel de cerere.
 7. În cazul în care cumpărătorul nu se opune modificării planificate până la data intrării în vigoare a acesteia, se consideră că a acceptat-o, ceea ce nu constituie un obstacol în calea rezilierii viitoare a contractului.
 8. În cazul unui eventual litigiu cu un cumpărător care nu este un cumpărător prioritar, instanța competentă este cea de la sediul social al vânzătorului.

Contractele de achiziție de bunuri din magazinul online menționat mai sus se încheie în conformitate cu termenii și condițiile menționate mai sus, în conformitate cu legislația poloneză.

Cu toate acestea, Consumatorul are drepturile și pretențiile față de Vânzător prevăzute de legislația țării în care a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare.

Aceasta înseamnă că se aplică legea aplicabilă din țara de origine a Consumatorului (țara în care vor fi expediate bunurile), indiferent de alegerea legii aplicabile în cadrul relației de vânzare.

up
Magazinul este în modul de vizualizare
Vezi versiunea completă a site-ului
Sklep internetowy Shoper.pl